OKULUM TEMİZ BELGESİNİ ALDIK

"Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nda istenilen tüm kriterler doğrultusunda yapılan inceleme ve denetim sonucunda okulumuz "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanmıştır.